Menu

Särskild kontroll

Allt fler efterfrågar en Särskild Kontroll av sitt utförda våtrumsarbete. Du som har anlitat ett GVK-företag kan beställa Särskild Kontroll genom att kontakta någon av våra GVK-kontrollanter på www.gvk.se.

Då våtrumsarbetet utförts enligt GVKs branschregler och Särskild Kontroll genomförts utan anmärkningar, är det du som beställare som betalar kontrollen. För säkerhets skull, fråga kontrollanten om kostnaden innan du beställer en sådan "särskild" kontroll.

Enligt GVKs Allmänna Villkor är GVK-företaget skyldigt att anmäla samtliga våtrum till GVK i god tid innan tätskiktsarbetena påbörjas.

Nu 468 765 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.