Till huvudinnehållet

Förtydligande av kravet för dörröppning i våtutrymme

GVK och BKR lanserade vid årsskiftet 2020/2021 nya branschregler. Reglerna är samordnade för att plattsättare och mattläggare ska kunna ha samma förutsättningar och ställa samma krav på byggaren. Som ett led i samordningen har GVK och BKR gemensamt tagit fram ett förtydligande dokument till sina branschregler omkring hur tätning mot tröskel och dörrkarm ska ske.

Golvbranschens Våtrumskontroll (GVK) och Byggkeramikrådet (BKR) lanserade vid årsskiftet 2020/2021 nya branschregler. Båda branschernas regler är samordnade för att plattsättare och mattläggare ska kunna ha samma förutsättningar och ställa samma krav på byggaren.

Som ett led i samordningen har GVK och BKR gemensamt tagit fram ett förtydligande dokument till sina branschregler omkring hur tätning mot tröskel och dörrkarm ska ske.

I branschreglerna Säkra Våtrum 2021 och BBV21 infördes nya krav för dörröppning till våtutrymmen. Några av dessa krav är att trösklar och dörrkarm, eller motsvarande, ska vara monterade innan tätskiktet appliceras samt att tröskel eller motsvarande ska monteras i liv med våtrumsvägg för att möjliggöra homogent (foglöst) uppvik av tätskiktet.

Bakgrunden till det nya förtydligandet som nu publicerats är att konstruktioner med tjock vägg, exempelvis en groventré med ytterdörr, ger en djupare dörrsmyg än normalt. Om avståndet mellan vägg och tröskel överstiger 100 mm (eller av leverantör angivet mått) kan normal tätning utföras, likt ett ytterhörn.

- Från branschen finns nu ett önskemål om att arkitekter, konstruktörer och byggare ska bli medvetna om de nya kraven i branschreglerna och planera byggkonstruktionen så att förutsättningarna är på plats när plattsättaren eller mattläggaren kommer. Anledningen är att just dörröppning i våtrum kan orsaka stora skador om vattnet tar sig ut i intilliggande rum, säger Johan Aspelin på GVK.

Du hittar mer information samt det publicerade dokumentet här.

Branschreglerna Säkra Våtrum uppdaterades den 1 januari 2021. Reglerna är samordnade med de närbesläktade branschorganisationerna Säker Vatten och BKR, Byggkeramikrådet. Säkra Våtrum 2021:1 gäller samtliga installationer som är påbörjade efter 1 januari 2021.