Till huvudinnehållet

Skadorna på tätskikt i våtrum minskar visar Vattenskaderapporten

Andelen vattenskador i svenska våtrum fortsätter glädjande nog sin nedåtgående trend och minskar stadigt. Läckage i tätskikt har till exempel minskat med 2 procentenheter sedan förra året. Det visar Vattenskaderapporten som sammanfattar de 35 205 vattenskador som försäkringsbolagen rapporterat in under 2022. Köket toppar också i år statistiken med skador främst orsakade av vitvaror.

Andelen vattenskador i svenska våtrum fortsätter glädjande nog sin nedåtgående trend och minskar stadigt. Det visar Vattenskaderapporten som sammanfattar de 35 205 vattenskador som försäkringsbolagen rapporterat in under 2022. Köket toppar också i år statistiken med skador främst orsakade av vitvaror.

Vattenskadorna i bad- och duschrum sjunker stadigt. I årets rapport står dessa skador för 24 procent, medan 7 procent av vattenskadorna sker i tvättstuga och 5 procent i separata WC-rum.

Vattenskador som uppstår av läckage genom tätskikt i badrum, tvättstugor eller andra utrymmen som är försedda med golvbrunn är 13 procent. Det innebär att tätskiktsläckage har minskat med hela 2 procentenheter sedan förra året.

– Det är ett gott kvitto på GVKs branschregler för tätskikt i våtrum och GVK-auktoriserade företags installationer att vattenskadorna i våtrum fortsätter att minska, säger Johan Aspelin, VD för GVK.

Andelen vattenskador genom tätskikt är störst när ytbeklädnaden är kakel eller keramiskt material. Av alla skador i tätskikt skedde drygt 80 procent i golvet. Nästan hälften, 48 procent av väggskadorna och 51 procent av golvskadorna, hade kakel eller keramiskt material som ytskikt på ett vätskebaserat tätskikt. Minst andel vattenskador har rapporterats vid tätskikt av plastmatta som sitter bakom kakel och keramiskt material.

- Otvetydigt är det viktigt att renovera i tid, säger Johan Aspelin. Bygg- och installationsmaterial har en teknisk livslängd och när den börjar närma sig sitt slut är det mycket bättre att ta ett aktivt beslut att renovera, istället för att hamna i en krissituation med en akut vattenskada som måste åtgärdas direkt.