Till huvudinnehållet

Rekordsiffror för GVK

GVK-företagen satte i maj i år nytt svenskt rekord! Hela 8 542 kvalitetsdokument skapades då i appen Golv- & Våtrumskontroll. Det leder till bättre kontroll och lönsamhet för GVKs entreprenörer.

En eloge till GVK-företagen som i maj i år satte nytt svenskt rekord! Hela 8 542 kvalitetsdokument skapades då i appen Golv- & Våtrumskontroll. Det leder till bättre kontroll och lönsamhet för GVKs entreprenörer.

- Det viktigaste är att våtrummet håller tätt, säger GVKs vd Johan Aspelin. Därför ska branschreglerna för tätskikt följas även om de inte syns sedan när ytskiktet är monterat. I Golv- & Våtrumskontroll dokumenterar entreprenören varje steg i installationen.

- Det är verkligen glädjande att se hur fler och fler GVK-företag drar nytta av det digitala verktyget och därmed maxar förutsättningarna för lyckade våtrumsinstallationer.

I Golv- & Våtrumskontroll skapas dokumenten som beskriver arbetsprocessen och påvisar att installationen har rätt förutsättningar, rätt material och rätt utförande.

En våtrumsanmälan med detaljer om projektet görs direkt när arbetet startar. Förkontrollen visar sedan om förutsättningarna är på plats enligt överenskommelse, till exempel om fallet är korrekt och om rören kommer ut på rätt ställe. Om förutsättningarna inte är levererade enligt avtal ska avvikelserna hanteras eller dokumenteras. Egenkontrollen sker löpande under hela projektet.

En av fördelarna med appen är att man inte behöver skriva så mycket. I både för- och egenkontrollen räcker det långt att bifoga bilder som dokumentation.

- I en byggprocess är många yrkesgrupper inblandade. Det är lätt hänt att missförstånd och fel uppstår, så jag kan inte nog poängtera vikten av att jobba med en tydlig struktur och att dokumentera förutsättningar och eventuella avvikelser. Det handlar inte minst om lönsamhet. Entreprenören ska faktiskt ha betalt för sitt eventuella extraarbete, säger Johan Aspelin.

- Genom att fler och fler GVK-auktoriserade företag nu använder den digitala appen blir branschen alltmer effektiv och lönsam.

Länkar;

Varför ska våtrumsanmälan in i tid?

"Utan GVK-dokument, ingen betalning"