Till huvudinnehållet

400 000 badrum anmälda

Grattis Nordisk Akustik & Klinker som lämnade in våtrumsanmälan nr 400 000! - GVK-appen, där våtrumsanmälan görs, är nästan magisk. Det är mycket enklare att ha kontroll på att branschreglerna för våtrum följs. Därmed bygger vi säkrare badrum, säger vd Markus Johansson. Sedan det 2011 blev möjligt att göra våtrumsanmälan digitalt har GVK-företagens anmälningar ökat med 62 procent.

Grattis Nordisk Akustik & Klinker, NOAK, som lämnade in våtrumsanmälan nummer 400 000!

- GVK-appen, där våtrumsanmälan görs, är nästan magisk. Det har blivit så mycket enklare för oss att ha kontroll på att vi verkligen följer branschreglerna för våtrum. Därmed bygger vi säkrare badrum för våra kunder, säger NOAKs VD Markus Johansson.

Under sommaren passerade GVK-företagen 400 000 anmälda våtrum. Siffran ökar stadigt och är just nu uppe i 406 094. Sedan det 2011 blev möjligt att göra anmälan digitalt har antalet ökat med 62 procent.

En våtrumsanmälan är obligatorisk och görs inför varje nytt våtrumsuppdrag. En anmälan kan avse ett eller flera våtrum. Beställaren anges liksom adress, startdatum samt avtalat tät- och ytskikt. Här dokumenteras också eventuella avvikelser.

För NOAK, med 65 anställda i Luleå, Umeå och Piteå, finns bara fördelar med våtrumsanmälningarna.

-Kunden ser att vi är seriösa och arbetar fackmässigt enligt aktuell branschstandard, säger Markus Johansson.Byggaktörerna blir allt mer uppmärksamma på att allt går rätt till och i 100 procent av fallen frågar beställaren efter våtrumsintyg.

Våtrumsintyg är en värdehandling som bygger på dokumentationen i våtrumsanmälan och som visar att installationen är fackmässigt utförd. Den ska lämnas till konsumenter i tjänster där Konsumenttjänstlagen gäller.

Vad är då den praktiska nyttan för branschen?

-GVK-kontrollanterna, som gör stickprovskontroller i våtrum utförda av GVK-företag, kan planera sitt jobb och upptäcka eventuellt återkommande fel. På så vis återförs kunskap till branschen, säger Christoffer Lundkvist som är teknisk rådgivare på GVK.

Kontrollanternas arbete leder till utveckling av branschreglerna ”Säkra våtrum” och till förbättring av utbildningen för GVK-företagen. Det innebär i sin tur att de svenska badrummen allt mer sällan drabbas av fukt- och vattenskador.

– Vår egen statistik från de 1 600 kontroller som kontrollanterna gjorde under 2016 visar att badrum utförda av GVK-auktoriserade företag står i en klass för sig när det gäller vattensäkerhet, säger Christoffer Lundkvist.

Säkra Våtrum, branschregler »

Att bli ett GVK-företag »