Till huvudinnehållet

Badrummen blir allt vattentätare

Vattenskadorna i svenska bad- och duschrum har minskat med 1 procent från förra året enligt nya Vattenskaderapporten. Glädjande nog visar också branschens egen stickprovsstatistik att antalet felfria installationer av tätskikt i golvbrunn har ökat från 95 procent 2015 till hela 97 procent år 2016. Tätskiktets anslutning till golvbrunnen är den överlägset mest kritiska punkten i ett våtrum.

Vattenskadorna i svenska bad- och duschrum har minskat med 1 procent från förra året enligt nya Vattenskaderapporten. Glädjande nog visar också branschens egen stickprovsstatistik att antalet felfria installationer av tätskikt i golvbrunn har ökat från 95 procent 2015 till hela 97 procent år 2016. Tätskiktets anslutning till golvbrunnen är den överlägset mest kritiska punkten i ett våtrum.

Vattenskador i kök har passerat våtrummen. Jämfört med 2015 har köksskadorna ökat med 1 procent, till 34 procent. Bad- och duschutrymmen står för 27 procent av de totala vattenskadorna 2016, en minskning med 1 procent från året innan.

Statistiken i Vattenskaderapporten bygger på rapporterade vattenskador i Sverige. I rapporten kan man inte urskilja om installationerna är utförda av hemmafixare, obehöriga företag i våtrumsbranschen eller av auktoriserade företag.

– Vår egen statistik visar att badrum utförda av GVK-auktoriserade företag står i en klass för sig när det gäller vattensäkerhet, säger Christoffer Lundkvist, teknisk rådgivare på GVK.

- Under 2016 genomförde GVK 1 600 kontroller av våtrum och undersökte då bland annat tätskiktets anslutning till golvbrunnen. 97 procent av de kontrollerade brunnarna var felfria. Cirka 2 procent hade någon typ av avvikelse och 1 procent var felaktiga.

När GVK-företaget startar ett badrumsprojekt lämnar de in en digital våtrumsanmälan där alla detaljer kring installationen samlas. GVK-kontrollanter gör sedan stickprov på slumpmässigt valda badrum och kontrollerar kvaliteten på det utförda arbetet.

Utförandekonceptet GVK innehåller utbildning, våtrumsanmälan, stickprovskontroller, våtrumsintyg och möjlighet att stänga av de företag som inte följer reglerna. Det innebär trygghet för konsumenter och byggaktörer och leder till att branschens erfarenheter tas tillvara i branschreglerna ”Säkra Våtrum”. På så vis bygger GVK säkrare våtrum i Sverige.

Vattenskaderapporten »

Säkra Våtrum 2016:1 »