Menu

Bli auktoriserad

GVK auktoriserar företag som vill visa sina kunder att de har det som krävs för att arbeta enligt gällande regler.

Vad krävs för att ditt företag ska bli GVK-auktoriserat?

Företaget ska till betydande del arbeta med våtrum, inneha F-skatt samt vara momsregistrerat.

Montörer, d v s mattläggare och plattsättare som sätter tätskikt, måste gå en behörighetskurs för plastmatta respektive keramik. Kopia av yrkesbevis bifogas med ansökningsblanketten. Saknas yrkesbevis kontakta BYN, Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, www.byn.se, för validering eller kompetensprov som leder till ett yrkesbevis.

Minst en arbetsledare per 10 anställda genomgår en behörighetskurs för arbetsledare och godkänns i prov. Samtliga våra kurser är endagskurser och hålls på svenska.

Företaget får inte ha personer i ledande ställning som fått GVK-auktorisationen återkallad i annat bolag.

Är ditt företag trovärdigt?

Ett GVK-auktoriserat företag rapporterar alltid in sina våtrumsarbeten genom en s.k. våtrumsanmälan, för att möjliggöra stickprovskontroll av GVK-kontrollant. Under första året som GVK-anslutet företag ska företaget göra minst tio våtrumsanmälningar (en anmälan kan innehålla flera våtrum).

Du som godkänns har uppfyllt branschlegitimitet i ett kvalitetssystem som bygger på mer än 25 års erfarenhet och som gör ditt företag till en seriös och trovärdig aktör på marknaden. Legitimation är ofta ett krav i upphandlingar.  Vi listar alla GVK-anslutna företag, se www.gvk.se/hitta-foretag.

Utbilda dig själv och ditt företag

Det du lärde dig i går kanske inte alltid fungerar i morgon. Både för din egen del och för kundernas är det viktigt att du och ditt företag tar del av nya rön och erfarenheter. GVK utbildar kontinuerligt de GVK-auktoriserade företagen, både arbetsledare och montörer.   Vart femte år ska den som är GVK-behörig genomgå en fortbildningsdag och får då fortsatt behörighet i fem år.
Se aktuella kurstillfällen.

Du får även tillgång till hjälpmedel så som GVKs Kvalitetsapp och kvalitetsdokument för att underlätta kvalitetssäkringen enligt GVKs branschregler.

Kostnadsfri support när du behöver den

Regelverk och rekommendationer upplevs ibland som snåriga vilket vi ständigt arbetar med att råda bot på. Som anslutet företag har du tillgång till kostnadsfri support via telefon och mail i frågor som berör arbeten i våtrum. Att göra rätt från början är ett bra sätt att undvika reklamationer och få nöjda kunder som återkommer.

Ansökan

Det går att auktorisera företaget för plast eller keramik eller både och. Fyll i ansökningsformuläret via länken till vänster eller fyll i den skrivbara pdf-blanketten för ansökan. Kopia av yrkesbevis ska bifogas för plattsättare och golvläggare. Beslut om att företaget blir auktoriserat tas efter att de för auktorisation ställda kraven uppfyllts.

Ansökningsformulär (digitalt)

Skicka din ansökan till:

GVK / AB Svensk Våtrumskontroll
Folkungagatan 122
116 30 Stockholm

Vanliga frågor och svar:

Kostnader (exkl moms):

  • Årsavgift, (från 2017-01-01) 6.700 kr om företaget är auktoriserat för enbart Plast eller Keramik. Är man auktoriserad för både Plast och Keramik är årsavgiften 7.700 kr. En rörlig årsavgift tillkommer på 0,27 promille av företagets hela omsättning föregående år, dock minst 1.500 kr. (Ändring från augusti 2016. Tidigare 0,22 promille, dock minst 500 kr.)
  • 12.490 kr (engångskostnad vid registreringstillfället) varav 9.000 kr utgör serviceavgift och 3.490 kr den obligatoriska GVK-pumpen, inklusive specialverktyg för sockelfog
  •   3.500 kr för arbetsledarkurs
  •   3.300 kr för behörighetskurs Plastmatta 
  •   3.300 kr för behörighetskurs Keramik

På vår hemsida under Arbeta med våtrum, Kurser finns kursbeskrivning, kursdatum och orter samt anmälningsformulär; se våra kurser.

Branschreglerna tillämpas vid så kallade tunnskiktskonstruktioner och gäller för badrum, toalett och tvättstuga. De är en praktisk tillämpning av Boverkets Byggregler och harmoniserar med Säker Vatteninstallation, AMA Hus och AMA VVS & Kyl Läs mer under branschregler.

Det GVK-auktoriserade företaget ska:

  • Följa branschregler och rekommendationer från GVK. Detta gäller även om en underentreprenör utför arbetet.
  • Säkerställa att arbetsledare och montörer uppfyller GVKs fastställda utbildningskrav (t ex en fortbildningsdag vart femte år). 
  • Vid våtrumsarbete utföra kontroll av arbete enligt de krav som GVK-auktorisationen ställer.
  • Anmäla samtliga våtrumsarbeten till GVK (AB Svensk Våtrumskontroll) och acceptera slumpmässig kontroll av utförda arbeten.
  • Omedelbart åtgärda påtalade anmärkningar vid en stickprovskontroll.

 

 

Nu 646 741 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak