Till huvudinnehållet

Tål ditt badrum vatten?

Godkända produkter, så som tätskikt och väggnära golvbrunn, är ett självklart val om du vill slippa vatten- och fuktskador i badrummet. Branschorganisationerna godkänner våtrumsprodukter som är testade för att klara badrummets tänkta livslängd. Men det räcker inte med tuffa test. En detaljerad monteringsanvisning krävs också för att produkten ska bli godkänd för användning i vattensäkra badrum.

Godkända produkter, så som tätskikt, väggnära golvbrunn och fästmassa, är ett självklart val om du vill slippa vatten- och fuktskador i badrummet. Branschorganisationerna godkänner våtrumsprodukter som är noggrant testade för att klara badrummets tänkta livslängd. Men det räcker inte med det tuffa testet. Leverantören ska också tillhandahålla en detaljerad monteringsanvisning för att produkten ska bli godkänd för användning i vattensäkra badrum.

En godkänd produkt har klarat tuffa tester som simulerar det beräknade slitaget under badrummets uppskattade livslängd. Provningen görs i laboratoriemiljö och består av flera olika moment.

Lika viktigt som att produkten är godkänd i test är att den monteras rätt. Godkännandet från branschorganisationen Golvbranschen GBRs sida bygger på två ben.

-Om till exempel plastmattan inte monteras korrekt hjälper det inte att den är godkänd i test. För att bli godkänd av oss har vi dels de hårda testkraven på själva materialet. Dels ska en detaljerad pedagogisk monteringsanvisning bifogas, som gör det enklare för montören att följa de olika momenten, säger Patrik Nordahl, teknisk rådgivare på Golvbranschen GBR.

Leverantören av respektive produkt tar fram monteringsanvisningen utifrån standardiserade mallar. Mallarna uppdateras kontinuerligt i takt med den tekniska utvecklingen.

Godkänd plastmatta, tätskiktsfolie samt vätskebaserat tätskikt liksom andra godkända våtrumsprodukter som fästmassor och väggnära golvbrunnar finns listade på gvk.se. Produkterna är godkända av branschorganisationerna Golvbranschen, GBR respektive Byggkeramikrådet, BKR.

En installation av tätskikt i badrum ska alltid utföras fackmässigt. Med fackmässighet menas att arbetet utförs i enlighet med leverantörens monteringsanvisning och att man följer branschreglerna.

Enligt Vattenskaderapporten 2016 står bad- och duschutrymmen för 27 procent av alla inrapporterade vattenskador förra året. Siffran gäller för våtrumsbranschen i sin helhet, utan hänsyn till om våtrummet installerats av hemmafixare, obehöriga hantverkare eller auktoriserade våtrumsföretag.

Statistik från badrum installerade av behöriga GVK-företag ger en betydligt ljusare bild än Vattenskaderapportens generella siffror. Antalet felfria GVK-installationer av tätskikt i golvbrunn, den mest kritiska punkten i ett badrum, har ökat från 95 procent 2015 till hela 97 procent år 2016.

Läs mer:

Badrummen blir allt vattentätare, juni 2017 »

Stor skillnad på hantverkare i badrum, maj 2016 »

Säkra Våtrum, branschregler »