Menu

van Zanten Allservice AB


Organisationsnummer: 556765-0501
Adress:  Enstabo 260
Postadress:  822 92  Alfta
Län:  Gävleborg (X)
Telefon:  070-337 09 77
Webbplats:  www.vanzanten.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 18 (18)
Senaste våtrumsanmälan: 2020-04-01
Auktoriserad keramik: 2011-11-02

Auktorisering

  • Keramik

van Zanten Allservice AB är anslutet till:

Nu 550 098 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak