Menu

Svenskt Husmontage AB


Organisationsnummer: 559070-7443
Adress:  Vikengatan 10, 652 26 Karlstad
Län:  Värmland
Telefon:  070-687 55 86
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 35 (27)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-03-18
Auktoriserad plast: 2019-10-08
Auktoriserad keramik: 2019-11-05

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Svenskt Husmontage AB är anslutet till:

Nu 626 775 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak