Menu

Svensk Golvpartner AB


Organisationsnummer: 556639-4416
Adress:  Schlytersvägen 67, 126 49 Hägersten
Län:  Stockholm
Telefon:  08-749 14 90
Webbplats:  www.golvpartner.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 1200 (65)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-09-07
Auktoriserad plast: 2003-06-06

Auktorisering

  • Plast

Svensk Golvpartner AB har verksamhet inom:

  • Parkettläggning
  • Mattläggning
  • Butik

Svensk Golvpartner AB är anslutet till:

Nu 626 775 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak