Menu

Svensk Golventreprenad AB


Organisationsnummer: 556420-4054
Adress:  Skogsbovägen 2, 691 47 Karlskoga
Län:  Värmland
Telefon:  0550-823 29
E-post: 
Webbplats:  www.swefloor.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 3351 (312)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-09-22
Auktoriserad plast: 1996-03-01
Auktoriserad keramik: 2000-03-15

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Svensk Golventreprenad AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Parkettläggning
  • Mattläggning
  • Plattsättning

Svensk Golventreprenad AB är anslutet till:

Nu 626 775 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak