Menu

Svea Golv & Interiör AB


Organisationsnummer: 556558-2045
Adress:  Box 49177, 100 29 Stockholm
Besöksadress:  Kungsholms strand 123 B, 112 33 Stockholm, 11265 Stockholm
Län:  Stockholm
Telefon:  08-718 00 36
E-post: 
Webbplats:  sveagolv.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 333 (137)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-06-22
Auktoriserad plast: 1999-04-01
Auktoriserad keramik: 2001-10-23

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Svea Golv & Interiör AB har verksamhet inom:

  • Mattläggning
  • Plattsättning

Svea Golv & Interiör AB är anslutet till:

Nu 626 775 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak