Menu

Svahn, Kennet


Organisationsnummer: 641210-xxxx
Adress:  Fryksås 123, 794 90 Orsa
Län:  Dalarna
Telefon:  070-541 80 72
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 84 (74)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-05-27
Auktoriserad keramik: 2016-09-15

Auktorisering

  • Keramik

Svahn, Kennet är anslutet till:

Nu 626 775 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak