Menu

Svärdsjö Trähantverk & Bygg AB


Organisationsnummer: 556711-0019
Adress:  Österbyn 161, 790 23 Svärdsjö
Även verksam i:  Falun, Borlänge 
Län:  Dalarna
Telefon:  024-62 01 10
E-post: 
Webbplats:  www.sthbygg.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 59 (56)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-06-04
Auktoriserad plast: 2010-04-14
Auktoriserad keramik: 2015-11-27

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Svärdsjö Trähantverk & Bygg AB har verksamhet inom:

  • Mattläggning
  • Plattsättning

Svärdsjö Trähantverk & Bygg AB är anslutet till:

Nu 626 775 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak