Menu

Supreme Golv & Kakel AB


Organisationsnummer: 559120-7963
Adress:  Hjälmsryd 148, 313 97 Simlångsdalen
Län:  Halland
Telefon:  070-267 02 38
Webbplats:  www.supremegk.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 51 (49)
Senaste våtrumsanmälan: 2020-11-09
Auktoriserad plast: 2017-12-12
Auktoriserad keramik: 2017-12-12

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Supreme Golv & Kakel AB är anslutet till:

Nu 626 775 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak