Menu

Skuru Golvservice AB


Organisationsnummer: 556264-5316
Adress:  Värmdövägen 643
Besöksadress:  Värmdövägen 643, 132 41 Stockholm
Postadress:  132 41  Saltsjö-Boo
Län:  Stockholm (AB)
Telefon:  08-747 18 30
E-post: 
Webbplats:  www.skurugolv.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 733 (551)
Senaste våtrumsanmälan: 2020-01-22
Auktoriserad plast: 1996-04-01
Auktoriserad keramik: 1996-02-01

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Skuru Golvservice AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Parkettläggning
  • Mattläggning
  • Plattsättning
  • Butik

Skuru Golvservice AB är anslutet till: