Menu

Skans Golv & Vägg AB


Organisationsnummer: 559057-0205
Adress:  Bäckgatan 6
Postadress:  811 52  Sandviken
Län:  Gävleborg (X)
Telefon:  070-597 60 58
Webbplats:  skansgolv.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 5 (4)
Senaste våtrumsanmälan: 2019-03-26

Auktorisering

  • Plast

Skans Golv & Vägg AB har verksamhet inom:

Skans Golv & Vägg AB är anslutet till:

Nu 502 493 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.