Menu

Skans Golv & Vägg AB


Organisationsnummer: 559057-0205
Adress:  Bäckgatan 6, 811 52 Sandviken
Län:  Gävleborg
Telefon:  070-597 60 58
Webbplats:  skansgolv.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 20 (19)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-06-29
Auktoriserad plast: 2019-01-10

Auktorisering

  • Plast

Skans Golv & Vägg AB är anslutet till:

Nu 688 766 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak