Menu

SW Matt & Plattsättning AB


Organisationsnummer: 556622-6303
Adress:  Ulvsundavägen 29, 167 32 Bromma
Län:  Stockholm
Telefon:  070-568 00 77
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 2951 (607)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-09-08
Auktoriserad plast: 2009-01-01
Auktoriserad keramik: 2005-05-24

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

SW Matt & Plattsättning AB har verksamhet inom:

  • Mattläggning
  • Plattsättning

SW Matt & Plattsättning AB är anslutet till:

Nu 626 775 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak