Menu

Säters Golvtjänst AB


Organisationsnummer: 556171-9211
Adress:  Box 54, 783 22 Säter
Besöksadress:  Kristinegatan1, 783 30 Säter
Län:  Dalarna
Telefon:  022-55 27 27
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 462 (445)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-09-16
Auktoriserad plast: 2009-02-04
Auktoriserad keramik: 2012-01-01

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Säters Golvtjänst AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Parkettläggning
  • Mattläggning

Säters Golvtjänst AB är anslutet till:

Nu 626 775 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak