Menu

Monada AB


Organisationsnummer: 556800-7834
Adress:  Box 1094
Besöksadress:  Tillinge-Mälby 4, 745 94 Enköping
Postadress:  745 28  Enköping
Län:  Uppsala (C)
Telefon:  070-736 31 76
E-post: 
Webbplats:  www.monada.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 46 (38)
Senaste våtrumsanmälan: 2019-10-10

Auktorisering

  • Keramik

Monada AB har verksamhet inom:

Monada AB är anslutet till:

Nu 533 517 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.