Menu

Monada AB


Organisationsnummer: 556800-7834
Adress:  Laxvägen 1, 745 92 Enköping
Besöksadress:  Tillinge-Mälby 4, 745 94 Enköping
Län:  Uppsala
Telefon:  070-736 31 76
E-post: 
Webbplats:  www.monada.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 78 (65)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-12-22
Auktoriserad keramik: 2016-12-14

Auktorisering

  • Keramik

Monada AB är anslutet till:

Nu 646 741 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak