Menu

Mobergs Golv AB


Organisationsnummer: 556222-7206
Adress:  Box 11053, 507 11 Borås
Besöksadress:  Skaraborgsvägen 35, 506 30 Borås
Län:  Västra Götaland
Telefon:  033-12 57 20
Webbplats:  www.mobergsgolv.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 4177 (2081)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-09-23
Auktoriserad plast: 1988-01-01
Auktoriserad keramik: 2002-04-24

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Mobergs Golv AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Parkettläggning
  • Mattläggning
  • Plattsättning
  • Butik

Mobergs Golv AB är anslutet till:

Nu 626 775 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak