Menu

Miljönären Färg & Tapet AB


Organisationsnummer: 556420-4328
Adress:  Norrlandsvägen 37, 661 40 Borlänge
Besöksadress:  Norrlandsvägen 37, 661 40 Borlänge
Län:  Dalarna
Telefon:  070-746 59 57
Webbplats:  www.miljonaren.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 833 (361)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-06-29
Auktoriserad plast: 1988-01-01
Auktoriserad keramik: 2000-03-15

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Miljönären Färg & Tapet AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Mattläggning
  • Plattsättning
  • Butik

Miljönären Färg & Tapet AB är anslutet till:

Nu 626 775 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak