Menu

Matthallen i Sandared AB


Organisationsnummer: 556519-4817
Adress:  Sjöbogatan 4, 506 41 Borås
Län:  Västra Götaland
Telefon:  033-10 67 55
Webbplats:  www.matt-hallen.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 62 (40)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-08-24
Auktoriserad plast: 2019-11-28

Auktorisering

  • Plast

Matthallen i Sandared AB är anslutet till:

Nu 626 775 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak