Menu

Luxzio Kakel Design AB


Organisationsnummer: 559209-9278
Adress:  Storgatan 44, 852 30 Sundsvall
Län:  Västernorrland
Telefon:  0760-95 25 09
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 35 (32)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-10-04
Auktoriserad keramik: 2019-11-28

Auktorisering

  • Keramik

Luxzio Kakel Design AB är anslutet till:

Nu 632 348 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak