Menu

KAK Golv AB


Organisationsnummer: 556573-7839
Adress:  Box 76
Besöksadress:  Västra Långgatan 13, 731 30 Köping
Postadress:  731 22  Köping
Län:  Västmanland
Telefon:  022-17 14 01
E-post: 
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 798 (300)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-04-19
Auktoriserad keramik: 1998-04-01

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

KAK Golv AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Parkettläggning
  • Mattläggning
  • Plattsättning

KAK Golv AB är anslutet till:

Nu 608 843 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak