Menu

KAK Golv AB


Organisationsnummer: 556573-7839
Adress:  Box 76
Besöksadress:  Västra Långgatan 13, 731 30 Köping
Postadress:  731 22  Köping
Län:  Västmanland (U)
Telefon:  0221-714 01
E-post: 
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 612 (276)
Senaste våtrumsanmälan: 2020-01-02
Auktoriserad plast: 1998-04-01
Auktoriserad keramik: 1998-04-01

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

KAK Golv AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Parkettläggning
  • Mattläggning
  • Plattsättning

KAK Golv AB är anslutet till: