Menu

Johansson & Son Måleri i Borås AB, Magnus


Organisationsnummer: 556573-2905
Adress:  Rosendalsgatan 14, 504 52 Borås
Län:  Västra Götaland
Telefon:  033-23 55 52
Webbplats:  www.magnusmalarn.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 66 (32)
Senaste våtrumsanmälan: 2019-04-26
Auktoriserad plast: 2017-09-19

Auktorisering

  • Plast

Johansson & Son Måleri i Borås AB, Magnus är anslutet till:

Nu 626 775 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak