Menu

Hjortsberga Måleri AB


Organisationsnummer: 556582-3001
Adress:  Grönkullavägen 2
Postadress:  342 31  Alvesta
Län:  Kronoberg
Telefon:  047-21 35 35
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 123 (101)
Senaste våtrumsanmälan: 2019-12-20
Auktoriserad plast: 2007-10-30
Auktoriserad keramik: 2007-10-30

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Hjortsberga Måleri AB har verksamhet inom:

  • Mattläggning

Hjortsberga Måleri AB är anslutet till:

Nu 620 416 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak