Menu

Hellstrands Golv AB


Organisationsnummer: 556116-2818
Adress:  Bergsgatan 126, 853 50 Sundsvall
Besöksadress:  Bergsgatan 126
Län:  Västernorrland
Telefon:  060-15 90 05
Webbplats:  www.hellstrandsgolv.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 922 (601)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-11
Auktoriserad plast: 1990-04-01
Auktoriserad keramik: 2001-04-03

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Hellstrands Golv AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Parkettläggning
  • Mattläggning
  • Plattsättning
  • Butik

Hellstrands Golv AB är anslutet till:

Nu 703 112 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak