Menu

Hedvigslund Golv & Kakel


Organisationsnummer: 670408-xxxx
Adress:  Lovisedalsvägen 172, 138 39 Älta
Län:  Stockholm
Telefon:  070-116 35 11
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 123 (118)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-29
Auktoriserad plast: 2012-02-08
Auktoriserad keramik: 2012-02-08

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Hedvigslund Golv & Kakel är anslutet till:

Nu 702 794 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak