Menu

Happy Homes Töreboda AB


Organisationsnummer: 556925-2280
Adress:  Skövdevägen 1, 545 31 Töreboda
Län:  Västra Götaland
Telefon:  050-61 00 27
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 1169 (1028)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-25
Auktoriserad plast: 1992-11-01
Auktoriserad keramik: 1996-02-01

Auktorisering

  • Plast

Happy Homes Töreboda AB har verksamhet inom:

  • Mattläggning
  • Plattsättning

Happy Homes Töreboda AB är anslutet till:

Nu 703 112 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak