Menu

Hantverksgruppen i Lycksele Måleri AB


Organisationsnummer: 556776-0276
Adress:  Vindelälvsvägen 5
Postadress:  921 94  Lycksele
Län:  Västerbotten (AC)
Telefon:  070-608 46 24
E-post: 
Webbplats:  www.hvgruppen.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 123 (24)
Senaste våtrumsanmälan: 2018-12-14

Auktorisering

  • Plast

Hantverksgruppen i Lycksele Måleri AB har verksamhet inom:

Hantverksgruppen i Lycksele Måleri AB är anslutet till:

Nu 480 338 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.