Menu

Hantverksgruppen i Lycksele Måleri AB


Organisationsnummer: 556776-0276
Adress:  Vindelälvsvägen 5, 921 94 Lycksele
Län:  Västerbotten
Telefon:  070-608 46 24
Webbplats:  www.hvgruppen.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 440 (117)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-09
Auktoriserad plast: 2015-09-08
Auktoriserad keramik: 2019-11-05

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Hantverksgruppen i Lycksele Måleri AB är anslutet till:

Nu 703 125 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak