Menu

Hanssons Golv och Färg i Ånge AB


Organisationsnummer: 556746-1446
Adress:  Box 182, 841 22 Ånge
Besöksadress:  Norra Borgsjövägen 18
Län:  Västernorrland
Telefon:  0690-102 22
E-post: 
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 212 (181)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-10-18
Auktoriserad plast: 2012-09-24

Auktorisering

  • Plast

Hanssons Golv och Färg i Ånge AB har verksamhet inom:

  • Mattläggning

Hanssons Golv och Färg i Ånge AB är anslutet till:

Nu 703 109 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak