Menu

Hammarö Måleritjänst AB


Organisationsnummer: 556617-0527
Adress:  Kvarnvägen 5, 663 42 Hammarö
Län:  Värmland
Telefon:  0545-252 53
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 152 (125)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-17
Auktoriserad plast: 2012-11-06

Auktorisering

  • Plast

Hammarö Måleritjänst AB är anslutet till:

Nu 702 825 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak