Menu

Hamburgsunds Golv AB


Organisationsnummer: 559097-5222
Adress:  Bottna Brågonemyren 1, 455 98 Dingle
Län:  Västra Götaland
Telefon:  0525-336 59
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 100 (63)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-11-25
Auktoriserad plast: 2017-05-09

Auktorisering

  • Plast

Hamburgsunds Golv AB är anslutet till:

Nu 703 132 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak