Menu

Halvarssons Bygg, Kjell


Organisationsnummer: 641211-xxxx
Adress:  Jöllandsvägen 70 Klitten, 796 92 Älvdalen
Län:  Dalarna
Telefon:  070-547 02 46
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 123 (75)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-07-27
Auktoriserad plast: 2015-11-26

Auktorisering

  • Plast

Halvarssons Bygg, Kjell är anslutet till:

Nu 702 785 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak