Menu

Halmstad Kakelhus AB


Organisationsnummer: 556364-6800
Adress:  Karlsrovägen 73-75, 302 41 Halmstad
Län:  Halland
Telefon:  035-10 06 20
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 471 (115)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-29
Auktoriserad plast: 2017-04-01

Auktorisering

  • Plast

Halmstad Kakelhus AB är anslutet till:

Nu 703 109 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak