Menu

Hallströms Golv AB, Per


Organisationsnummer: 556620-0431
Adress:  Tingstäde Rosarve 952, 624 44 Tingstäde
Län:  Gotland
Telefon:  049-827 42 40
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 382 (157)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-29
Auktoriserad plast: 2015-01-27

Auktorisering

  • Plast

Hallströms Golv AB, Per är anslutet till:

Nu 702 797 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak