Menu

Hagfors Måleri AB


Organisationsnummer: 556511-4849
Adress:  Box 100, 683 22 Hagfors
Besöksadress:  Skolgatan 4, 683 30 Hagfors
Län:  Värmland
Telefon:  0563-54 02 40
Webbplats:  www.hagforsmaleri.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 67 (27)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-18
Auktoriserad plast: 2014-06-09
Auktoriserad keramik: 2014-06-09

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Hagfors Måleri AB är anslutet till:

Nu 702 783 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak