Menu

Hagbloms Golv i Växjö AB


Organisationsnummer: 556682-2127
Adress:  Arabygatan 41, 352 46 Växjö
Län:  Kronoberg
Telefon:  072-253 11 60
E-post: 
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 12 (10)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-29
Auktoriserad plast: 2022-02-24

Auktorisering

  • Plast

Hagbloms Golv i Växjö AB är anslutet till:

Nu 702 794 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak