Menu

Hagbloms Golv AB


Organisationsnummer: 556532-2285
Adress:  Box 812, 391 28 Kalmar
Besöksadress:  Torsåsgatan 9, 392 39 Kalmar
Län:  Kalmar
Telefon:  0480-44 28 20
Webbplats:  www.hagbloms.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 3204 (1191)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-12-01
Auktoriserad plast: 1996-12-01
Auktoriserad keramik: 1998-10-01

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Hagbloms Golv AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Parkettläggning
  • Mattläggning
  • Plattsättning
  • Butik

Hagbloms Golv AB är anslutet till:

Nu 703 116 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak