Menu

Höjgrens Mur & Kakel


Organisationsnummer: 670508-xxxx
Adress:  Spårvägen 30
Postadress:  901 31  Umeå
Län:  Västerbotten
Telefon:  070-251 72 41
E-post: 
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 38 (24)
Senaste våtrumsanmälan: 2019-12-16

Auktorisering

  • Keramik

Höjgrens Mur & Kakel är anslutet till:

Nu 603 915 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak