Menu

Höjgrens Mur & Kakel


Organisationsnummer: 670508-xxxx
Adress:  Spårvägen 30
Postadress:  901 31  Umeå
Län:  Västerbotten (AC)
Telefon:  070-251 72 41
E-post: 
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 26 (16)
Senaste våtrumsanmälan: 2019-02-06

Auktorisering

  • Keramik

Höjgrens Mur & Kakel har verksamhet inom:

Höjgrens Mur & Kakel är anslutet till:

Nu 489 260 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.