Menu

Höjgrens Mur & Kakel


Organisationsnummer: 670508-xxxx
Adress:  Spårvägen 30
Postadress:  901 31  Umeå
Län:  Västerbotten (AC)
Telefon:  070-251 72 41
E-post: 
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 23 (14)
Senaste våtrumsanmälan: 2018-04-09

Auktorisering

  • Keramik

Höjgrens Mur & Kakel har verksamhet inom:

Höjgrens Mur & Kakel är anslutet till:

Nu 474 902 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.