Menu

Gustafssons Golv AB, S-E


Organisationsnummer: 559038-1041
Adress:  Ölsboda 103, 693 91 Degerfors
Län:  Örebro
Telefon:  0586-432 32
E-post: 
Webbplats:  www.s-egolv.com
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 183 (130)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-07-05
Auktoriserad plast: 2010-01-28

Auktorisering

  • Plast

Gustafssons Golv AB, S-E har verksamhet inom:

  • Mattläggning

Gustafssons Golv AB, S-E är anslutet till:

Nu 702 827 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak