Menu

Gustafsson Rundqvist Golv AB


Organisationsnummer: 556967-1455
Adress:  Åhs 27, 432 76 Tvååker
Län:  Halland
Telefon:  070-928 27 08
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 322 (277)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-15
Auktoriserad plast: 2014-06-05

Auktorisering

  • Plast

Gustafsson Rundqvist Golv AB är anslutet till:

Nu 702 825 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak