Menu

Grönlund Golv & Montage AB, M


Organisationsnummer: 559010-6935
Adress:  Klackvägen 34, 856 53 Sundsvall
Län:  Västernorrland
Telefon:  073-352 88 22
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 84 (44)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-09-22
Auktoriserad plast: 2016-03-09

Auktorisering

  • Plast

Grönlund Golv & Montage AB, M är anslutet till:

Nu 702 824 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak