Menu

Golvtjänst i Norrköping AB


Organisationsnummer: 556360-5673
Adress:  Ljuragatan 85, 603 51 Norrköping
Län:  Östergötland
Telefon:  070-515 10 83
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 85 (58)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-12-07
Auktoriserad plast: 1996-10-01

Auktorisering

  • Plast

Golvtjänst i Norrköping AB har verksamhet inom:

  • Mattläggning

Golvtjänst i Norrköping AB är anslutet till:

Nu 702 824 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak