Menu

Golvtjänst i Hallsberg AB


Organisationsnummer: 556111-3761
Adress:  Lertagsgatan 3, 694 34 Hallsberg
Besöksadress:  Lertagsgatan 3
Län:  Örebro
Telefon:  0582-100 14
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 503 (166)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-15
Auktoriserad plast: 1991-10-01
Auktoriserad keramik: 2007-10-11

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Golvtjänst i Hallsberg AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Parkettläggning
  • Mattläggning
  • Plattsättning
  • Butik

Golvtjänst i Hallsberg AB är anslutet till:

Nu 715 560 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak