Menu

Golvtjänst i Degerfors AB


Organisationsnummer: 556512-4145
Adress:  Sektionsvägen 13, 691 42 Karlskoga
Län:  Örebro
Telefon:  070-562 50 80
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 234 (124)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-12-28
Auktoriserad plast: 1988-01-01

Auktorisering

  • Plast

Golvtjänst i Degerfors AB har verksamhet inom:

  • Mattläggning

Golvtjänst i Degerfors AB är anslutet till:

Nu 715 560 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak