Menu

Golvtema i Stockholm AB


Organisationsnummer: 556942-5852
Adress:  Skyttevägen 19, 192 58 Sollentuna
Län:  Stockholm
Telefon:  076-914 48 00
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 33 (16)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-04-26
Auktoriserad plast: 2013-12-19

Auktorisering

  • Plast

Golvtema i Stockholm AB är anslutet till:

Nu 715 560 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak