Menu

Golvtema i Boden AB


Organisationsnummer: 556581-8142
Adress:  Nipvägen 16, 961 44 Boden
Besöksadress:  Nipvägen 16, 961 44 Boden
Län:  Norrbotten
Telefon:  0921-183 36
E-post: 
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 163 (82)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-12-01
Auktoriserad plast: 2001-06-19
Auktoriserad keramik: 2022-01-14

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Golvtema i Boden AB har verksamhet inom:

  • Parkettläggning
  • Mattläggning
  • Plattsättning

Golvtema i Boden AB är anslutet till:

Nu 715 560 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak